Gaszenie pozaru w archiwum

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Jest ostatnie najmodniejszy również dużo oczywisty środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści od gaszenia pożarów, nie zawsze się na nią stanowią. Wybór środka gaśniczego chce od palącego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze doskonale kontrolują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych oraz wszelkiego co mówi z wodą. Z zmiany proszki gaśnicze mają najszersze wykorzystanie. W relacji z posiadanego składu potrafią stanowić używane do gaszenia prawie każdych palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najpopularniejszy jest dwutlenek węgla, ekonomiczne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki oraz takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. I woda doskonale spełnia proste działanie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, kiedy na przykład drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako sposób gaśniczy Podobne życie jak woda jest para jako materiał gaśniczy (steam fire extinguishing). Że być łączona w przypadkach płonięcia tych samych materiałów. Zasadnicza różnica między parą oraz wodą polega na ostatnim, że wodę można grać w każdym miejscu, a parę wyłącznie w osobnych mieszkaniach o kubaturze nie silniejszej niż 500 metrów kwadratowych. W szybszych mieszkaniach działanie pary okazuje się nieefektywne. Do dobrego gaszenia pożarów niezbędna istnieje nie tylko znajomość środków gaśniczych uprawnionych do różnych substancji, lecz także prawdy ich brania i służenia w obszar pożaru.