Certyfikowane laboratorium

W warunkach dużego zapylenia powietrza i / lub nasycenia go substancjami grożącymi wybuchem, konieczne jest przydatni urządzeń oraz rozwiązań instalacyjnych spełniających normy opisane w przepisach wchodzących na gruncie całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i konieczności wykorzystania certyfikowanych urządzeń w przestrzeniach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w charakterze ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszelkiego sprzętu elektrycznego i technicznego a całych systemów kontrole przeciwwybuchowej, branych w kontrakcie z działalnością morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje zarówno wszystkie maszyny, aparaty, jak i elementy kontrolne, które postępują w powierzchniach zagrożonych wybuchem. De facto każde dania wydobywające się w takich strefach powinny być dobre certyfikaty, także jak wszystka instalacja ATEX powinna spełniać wymogi dyrektywy. W ramach dyrektywy dania i sprzęty objęte certyfikacją wydano na dwie grupy. Do pierwszej zaliczono sprzęt używany w sektorze wydobywczym (kopalnie), do rodziny drugiej wszystkie pozostałe urządzenia. Istnieją zatem w szczególności odpylające instalacje ATEX będące na przykład w przemyśle drzewnym lub lakierniczym i wszelkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca chodząca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w środowiskach zagrożonych wybuchami, zgodnie z uregulowaniami zamkniętymi w zasadzie, winien stanowić stworzony razem z zawartymi w niej informacjami, co w pracy jest doprowadzać do ograniczenia ryzyka wybuchu oraz podwyższenia poziomu bezpieczeństwa ludzi i narzędzi (oraz środowiska) siedzących w warunkach dużego stężenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.